Villkor för bilder på Roliga katter!

Vi vill gärna lägga upp dina roliga djurbilder på Roligakatter.se, men för att allt ska fungera har vi satt upp några enkla villkor som måste godkännas. När du klickar i godkännanderutan på vårt formulär, går du med på följande villkor:

  • Bilder som skickats in är tagna av dig själv, eller så har du fått upphovsmannens (den som tagit bilden) uttryckliga medgivande att du får lov att publicera bilden. (Om du sett en rolig bild på nätet får du gärna tipsa oss via mejl, så lägger vi upp länken istället).
  • Du godkänner att vi publicerar bilden här på Roligakatter.se och att den fortsättningsvis finns lagrad i vårt arkiv. (Om du av någon anledning ångrar dig, är du välkommen att höra av dig så kan vi plocka bort din bild.)
  • Roliga katters redaktion förbehåller sig rätten att själv välja vad som ska publiceras och inte.
  • Alla inskickade bidrag hamnar i kö och publiceras först efter redaktionens eventuella godkännande.
  • I och med att du postar detta inlägg godkänner du att upphovsmännen till Roligakatter.se eventuellt använder innehållet i andra kommersiella eller icke-kommersiella sammanhang. Det kan även gälla publicering i tryckta publikationer, etermedier eller på andra webbplatser som Roligakatter.se samarbetar med.